Moje úvahy o živote - Propagandistické dezinformace v reálu

FAQFAQ   HledatHledat    RegistraceRegistrace   PřihlášeníPřihlášení

Moje úvahy o živote - Propagandistické dezinformace v reálu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
 
odeslat nové téma   Odpovědět na téma    Obsah fóra Chicago-cz.com -> Volne tema
Autor Zpráva
smilanRegistrace: 03. 05. 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: po srpen 02, 2021 6:12 pm    Předmět: Poznejme pravdu o záplavách v Německu a vzpamatujme se! Odpovědět s citátem

Poznejme pravdu o záplavách v Německu a vzpamatujme se!

Očista země od negativních lidských mentálních energií pokračuje! O propojení těchto negativních energií se vznikem přírodních katastrof jsem mluvil už v souvislosti s tornádem na Moravě, což ale mnozí nechtějí akceptovat. Avšak při apokalyptických záplavách v Německu je toto propojení ještě jasnější.

Nízké, zvrácené, chorobné a nečisté myšlení vytváří negativní mentálně energetické mraky, tíživě a dusivě zpětně doléhající na svět lidí. A aby byl tento disharmonický stav uveden alespoň částečně do harmonie, přichází na scénu přírodní inteligence, stojící za spravováním živlu větru a vody, aby rozehnala a spláchla tyto negativní mentální energie a mohlo se opět normálně žít a dýchat.

Na Moravě byla k očistě využita síla větru a v Německu síla vody. Voda v podobě deště v jemnější úrovni smyla mentální špínu a následně v podobě záplav spláchla veškerý mentální kal tak, jako když se splachuje odpad do stoky.

My všichni jsme vinni za obrovské škody, které to lidem v Německu způsobilo, protože jsme tuto negativitu vnitřně dlouhodobě živili a produkovali. A protože také myšlenky jsou energie a podle základního fyzikálního zákona se žádná energie neztrácí, ani tato energie se neztratila, ale stále rostla, houstla a dusila svět, až nakonec musela být inteligencí přírody zlikvidována za pomoci živlu vody. No a tento text vznikl právě proto, aby se podobná neštěstí nemusela více opakovat.

Odcházející premiérka Angela Merkelová řekla o povodních v Německu, že jde o důsledek klimatických změn. Tato její slova však jasně ukazují na v úvodu zmiňované, úzké propojení lidské myšlenkové negativity s klimatickými změnami, a následně s přírodními katastrofami.

Negativní klimatické změny jsou důsledkem životního stylu, životní filozofie a hodnotové orientace obyvatelstva. Jsou důsledkem materialistického světonázoru, zaměřeného pouze na hmotné snažení. Hmotné užívání je vnímáno jako hlavní smysl našeho života. Člověk pracuje proto, aby vydělával peníze a za vydělané peníze si pak mohl odpovídajícím způsobem užívat. A pokud budeme mít dost peněz, můžeme s jejich pomocí přežít ráj už zde na zemi. Žádného Stvořitele, nebo duchovno k tomu netřeba.

Klimatické změny jsou důsledkem nesprávného lidského myšlení! Jsou důsledkem jeho materialismu, konzumu, sobectví, bezbožnosti, nemorálnosti, chamtivosti a bezbřehého drancování přírody. Jsou důsledkem jeho fixace pouze na chladnou rozumovou racionalitu.

A přestože je v Německu a všude jinde na západě navenek vše čisté a uspořádané, vnitřně je to postaveno na nemocných, zkřivených, falešných a nesprávných základech. Vnitřní myšlenkový a hodnotový svět lidí stojí na nesprávných základech, protože v něm není ničeho vyššího, vznešenějšího a ušlechtilejšího, co by materii přesahovalo. Není v něm touhy po výšinách ducha a potřebě blízkosti Stvořitele.

Negativní, materialistické a konzumní vnitřní naladění současného lidstva způsobuje negativní změnu klimatu, a zároveň formuje negativní mraky mentální energie, které zpětně ještě více dusí myšlenkový svět lidí a zabraňují proudění svěžejších a čistších energií.

Veškerá tato mentální špína je jasně vnímána inteligencí, spravující svět přírody, která zajišťuje harmonické fungování světa. A v momentě, kdy mentální špína dosáhne svého kulminační bodu, začne přírodní inteligence automaticky pracovat na jejím odstranění, aby špatné energie lidstvo nadobro neudusily.

Jak všichni víme, voda má očistný charakter. Voda myje a očišťuje. Nejen v úrovni nejhrubší hmoty, ale také v úrovni hmoty jemnější.

A tak se dělo také v tomto případě. Inteligence přírody, spravující vodní živel, kterou staří Římané nazvali Neptunem, dala svým trojzubcem povel k prudkému očistnému dešti, a déšť začal smývat veškerou lidskou mentální špínu. O tom, že jí bylo obrovské množství svědčí fakt, že v Německu spadlo na metr čtvereční za čtyřiadvacet hodin až 120 litrů vody. Je to něco výjimečného, k čemuž dochází jednou zhruba za sto let. Jedna ze starších obyvatelek povodněmi postižené oblasti v Německu řekla, že míra devastace je větší, než po druhé světové válce. Řekla, že mnozí lidé přišli úplně o vše, co po celý život nabyli. Voda vzala všechno, protože míra zkázy bývá vždy přímo úměrná míře negativity, kterou lidé vnitřně vytvořili a zformovali.

Voda však vzala vše také na mentální úrovni! Vzala se sebou také bezbožnost, také materialistickou konzumní nenasytnost a ukázala falešným způsobem myslícímu lidstvu, že existuje vyšší Moc, která má zcela jiný názor na to, jak je třeba správně žít a jaké jsou správné hodnoty. Ukázala jim nutnost pokory a úcty před vyšší Mocí, ukázala jim, že všechno co je lidmi postaveno na nesprávných základech může být šmahem ruky zničeno, a že pak bude třeba začít budovat znovu, na novém základě a na nových, duchovnějších hodnotách.

O tom, že je to tak a že voda nevzala se sebou jen nejhrubší materii, ale také to vnitřně myšlenkově nesprávné svědčí fakt, že při podobných přírodních neštěstích se najednou jakoby ze zapomnění odkudsi vynoří otázka existence Stvořitele a jeho spravedlnosti. Vynoří se otázka hledání skutečného smyslu lidského života. Déšť smyl a voda odplavila to dosavadní nesprávné a zkřivené, vyčistila prostor a dala možnost k budování toho lepšího, ušlechtilejšího, duchovnějšího a správnějšího.

Při pohledu na drsnou realitu povodněmi zpustošeného Německa se ve mně vynořila drsná slova Bible, která říkají: "Pokud budete plnit Vůli Nejvyššího a půjdete jeho cestami, jeho požehnání se bude vznášet nad vámi a vaše zem rozkvete. Pokud ale budete ignorovat Vůli Nejvyššího a půjdete svými vlastními cestami, dopadne na vás jeho trest a vaše zem bude zpustošena tak, že z toho budou zděšeni i vaši největší nepřátelé."

Ani největší nepřátelé Německa na sklonku jeho neslavné třetí říše nezničili současnou oblast povodní tak, jak to udělala z Vůle Páně přírodní inteligence, spravující živel vody! Tato přírodní inteligence, Římany nazvána Neptun, která kdysi umožnila projít Mojžíšovi Rudým mořem suchou nohou, tato inteligence v současnosti očišťuje celou Evropu od všeho lidsky mentálně negativního a falešného, co se zde nahromadilo. Vše je spláchnuto v očistné lázni a děje se tak nejen v Německu, ale také v Belgii, Francii, Rakousku, a ne tak intenzivním způsobem i v Česku a na Slovensku.

Náš svět je očišťován, aby mohl mentálně začít budovat na novém základě! Na základě priority hodnot ducha! Na základě úcty a bázně před Stvořitelem, projevující se ani ne tak chozením do kostela, jako hlavně respektováním jeho Vůle. Náš svět je očišťován živly přírody, aby dostal šanci budovat na novém základě rozvíjení ctností, jakými jsou láska a úcta k bližnímu, spravedlnost, čestnost, ušlechtilost, dobro, skromnost, pokora a tak dále. Toto je základ, který odolá všem bouřím! Ba co víc, toto je zdravý základ, který způsobí, že žádné apokalyptické bouře už nepřijdou, protože nebude co očišťovat.

Zkusme se totiž čistě hypoteticky zamyslet nad tím, co by to způsobilo, kdyby lidé mysleli jinak, než myslí dnes. Kdyby netvořili mentálně energetické shluky negativní energie, ale naopak, svým způsobem myšlení by vytvářeli světlá oblaka pozitivní energie, která by zpětně pozitivním způsobem ovlivňovala mentální stav populace. Pak by to s deštěm vypadalo úplně jinak, protože by přicházel rovnoměrně, v pravý čas a byl by klidný. Přinášel by pouze požehnání přírodě i lidem, protože lidský vnitřní život by byl požehnán. Protože naplno rozvinuté vnitřní dobro nemůže plodit a přinášet nic jiného, než dobro. Tím by se naplnila slova Písma, slibující požehnání všem lidem čisté, dobré, spravedlivé a laskavé mysli.

Německá vláda na základě apokalyptického rozsahu povodní prohlásila, že udělá vše proto, aby se nic podobného už víc neopakovalo. Naplnění tohoto prohlášení je v moci lidí, ale vůbec ne tak, jak si to naši současníci ve své materialistické slepotě a omezenosti představují. Žádné miliardy, vložené do protipovodňových opatření to nedokážou, protože příroda bude vždy silnější.

Dokáže to jen změna způsobu myšlení! Dokáže to jen snaha o čistý, spravedlivý a bohulibý vnitřní život, produkující pozitivní mentální energie. Jedině v něm je požehnání a bezpečí, zatímco v tom současném nesprávném, zlém, ateistickém, konzumním a materialistickém způsobu myšlení je zkáza. Je v něm zkáza, která se dříve nebo později se stoprocentní jistotou promění v nějakou formu materiální zkázy, která na nás dopadne, protože v Pánově stvoření stojíme a myslíme nesprávně.

A ještě pozor! Jistě jste si všimli, že před bouří vždy zpravidla spadne několik kapek. Je to něco jako výstraha. Pak je chvíli ticho, nic se neděje, ale nakonec se naplno rozpoutá bouře.

I tornádo na Moravě, i obrovské povodně v Německu, i povodně v Belgii, nebo v Rakousku jsou jen prvními kapkami deště, před obrovskou očistnou apokalyptickou bouří živlů, která je na spadnutí. Která má přinést očištění země od všech lidských negativních mentálních energií, ale také od všech lidských jedinců, kteří je produkují a živí.

A až tato bouře projde, bude zem čistá, nová a svěží. Bude panenskou půdou pro začátek nového, požehnaného budování duchovního člověka prostřednictvím jeho čistých, pozitivních a bohumilých myšlenek a citů, tvořících pozitivní a čisté mentální energie, zpětně podporující v lidstvu jen to dobré.

Do doby nového a lepšího lidstva se však po velké očistě živlů dostanou pouze lidé, kteří se o tyto hodnoty usilují už dnes! Pro ostatní zůstane brána zavřená, protože už žádný jiný způsob vnitřního myšlenkového tvoření nebude mít na zemi více místa.

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.*********/
Návrat nahoru
smilanRegistrace: 03. 05. 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: čt listopad 04, 2021 7:15 pm    Předmět: Plnost času nastává! Předpovědi konce světa se naplňují! Odpovědět s citátem

Plnost času nastává! Předpovědi konce světa se naplňují!

Jistě si pamatujete, že rok 2012 byl spojován s koncem světa. Konec světa však nepřišel a ti, co ho očekávali, byli obrácení na posměch. Podle známého mayského kalendáře však rok 2012 neměl být přesným označením dne a hodiny soudu, ale pouze určením období, ve kterém soud nadejde. To znamená, že podle mayského kalendáře žijeme právě v tomto období.

Sibyla zase hovoří o tomto čase, jako o době železných ptáků, létajících po obloze, nebo jako o době, kdy nebude možné rozeznat muže od ženy. Naplnění tohoto poznávacího znaku soudu nepředstavují jen dlouhé vlasy, které dnes nosí stejně muži jako ženy, ale především hnutí gender. Na základě něj si je dnes možné svobodně měnit sexuální identitu bez ohledu na reálné pohlaví. Dnes se lze v souladu s tím oblékat a například učitelé v USA musejí také své žáky oslovovat v souladu s jejich novou identitou.

Máme zde tedy dva znaky, příznačné pro dobu soudu: mayský kalendář, který ji situuje do období roku 2012 a Sibylino proroctví. A podívejme se ještě na třetí, nejdůležitější znak, nacházející se v závěru Nového Zákona, v spise Zjevení Janovo, známém hlavně pod názvem Apokalypsa.

Věřící, ale také mnozí nevěřící vědí, že v Apokalypse se nacházejí popisy toho, co se bude dít ve dnech soudních. A tento spis byl lidem dán proto, abychom podle dějů v něm popsaných poznali, že čas nastal. A když to poznáme, měli bychom se co nejrychleji vnitřně i navenek změnit tak, abychom jsme byli schopni úspěšně projít nastávající dobou soudu.

V souvislosti se všemi výše uvedenými skutečnostmi se v Apokalypse píše: "Způsobuje, že všichni, malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i otroci dali si znak na ruku nebo na čelo, a nikdo nemohl ani kupovat, ani prodávat pokud neměl znak, totiž jméno šelmy, nebo číslo jejího jména."

Při těchto slovech si je třeba v první řadě uvědomit, že byly napsány před 2000 lety tak, že byly jejich pisateli ukázány obrazy naší doby vědeckého a technického pokroku, které však dotyčný nedokázal popsat jinak, než na základě poznání a znalostí své vlastní doby. Proto to zní do určité míry tajemně, a proto například i Sibyla psala o letadlech, o kterých lidé její doby, ani ona sama nemohla mít žádnou představu, jako o železných ptácích. Toto je třeba mít na zřeteli a z tohoto úhlu pohledu se podívejme na zmíněná slova z Apokalypsy, a zkusme jejich smysl popsat terminologií dnešní doby. Jejich poselství vzhledem k tomu, co dnes všichni prožíváme, zní:

Nikdo nebude moci nic prodávat ani nic kupovat, když nebude mít odpovídající potvrzení.

Podle tohoto znaku poznáme, že žijeme v době soudu. Poznáme to podle toho, že všude kde se pohneme, se budeme muset prokázat potvrzením šelmy. Ať už je to v obchodě, v restauraci, v divadle, nebo u lékaře. Bez potvrzení nebudeme moci normálně žít a jen s tímto potvrzením nám bude šelmou milostivě darovaná určitá míra svobody.

Nic vám to nepřipomíná? Nedějí se tyto věci v dnešní době?

A pozor! Toto proroctví má i své pokračování, hovořící o tom, jak duchovně dopadnou ti, kteří přistoupí na nátlak šelmy a dají si její znak na svou ruku:

"Po nich následoval jiný, třetí anděl a volal mocným hlasem: "Pokud se někdo bude klanět šelmě a jejímu obrazu a přijme její cejch na čelo nebo na svou ruku, i ten bude pít víno Božího hněvu, které Bůh nalévá neředěné do číše jeho hněvu, a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A dým jejich muk bude stoupat na věky věků a nebudou mít oddechu ve dne v noci ti, co se klanějí šelmě a jejímu obrazu, ani ten, kdo by přijal znak jejího jména."

Přijetí znaku šelmy na ruku a prokazování se potvrzením o absolvování tohoto úkonu při kupování, cestování a podobně, je v Apokalypse označeno jako čin proti duchovní s velmi negativními důsledky. A čím konkrétně je proti duchovní vakcinace a s ní spojená nutnost prokazování se o její absolvování v podobě covid pasů?

Skutečností, vykazujících podezření ze zločinu vůči duchu je více. Vzpomeňme například etický problém, spočívající v tom, že některé vakcíny byly vyvinuty z buněčných linií potracených lidských plodů. Nebo je možné zmínit přítomnost grafenu ve vakcínách, který má nepříznivý vliv na lidský mozek, co znamená, že duch člověka nemůže využívat tento nástroj plnohodnotným způsobem. Dále je to například povážlivé balancování na hranici genetické manipulace lidského organismu. A kromě těchto a ještě dalších nepříznivých duchovních účinků jsou zde i mnohé nepříznivé účinky čistě fyzického, zdravotního charakteru, dokonce i s rizikem náhlého úmrtí.

Je nepochopitelné, že církve nevnímají tyto věci a nezajímají k nim správně stanovisko, ale naopak, souhlasí s tím, a dokonce nabádají k tomu, aby věřící přijímali znak šelmy, a na základě něj mohli bez problémů kupovat, prodávat, cestovat, chodit do restaurací a vést zdánlivě normální život.

Praví pastýři by ale měli jednat úplně jinak! Měli by nabádat k odporu vůči šelmě a její agendě. Vždyť v Novém zákoně, v Apokalypse mají jasně napsáno, že správně koná jen ten, kdo se postaví na odpor vůči šelmě a nepodlehne její nátlaku.

Žel, církve neslouží duchu, ale šelmě a jejím snahám o spoutání ducha. Církví nechrání lidi před šelmou, ale slouží jí a samy jsou pod jejím vlivem. Toto vše není žádný antivaxerský hoax, který je třeba všemožně potírat. Toto jsou skutečnosti, vycházející ze slov Bible, které si může přečíst každý, a které přesně odpovídají tomu, co se dnes děje.

Na základě všech uvedených znaků by lidem mělo být jasné, že žijeme v době soudu, a každý by se měl proto přednostně začít zajímat o to, v čem tento soud spočívá a jak je jím možné projít bez úhony. Zmíněná znamení plnosti času k tomu každého z nás velmi naléhavě vybízejí. A vybízejí nás k tomu proto, abychom tuto vážnou dobu neprospali v obvyklém materialismu a naše osobnost nemusela být ztracena a zatracená.

V čem tedy spočívá podstata současného soudu a jakým způsobem ho můžeme úspěšně zvládnout?

Proroky i Ježíšem Kristem dávno předpovězený soud, kterému je dnes lidstvo vystaveno, spočívá v postupném zesilování tlaku Pánova Světla. Zvýšený tlak Světla přivede v zrychlené míře ke svým plodům a ke svým vnějším projevům vše, co se v nás nachází. A budou to plody dobré, nebo špatné. Budou to plody šťavnaté, zdravé a chutné, nebo plody zkažené, trpké a jedovaté. Ale požívat je bude muset každý člověk sám! A toto, jím samotným vytvořené ovoce, ho buď ještě více povzbudí, podpoří a povznese, nebo ho ještě více otráví a nakonec zahubí.

A proto je v prioritním zájmu každého člověka, aby v dnešní době začal přísně dbát na to, co se nachází v jeho nitru, na co myslí a co jím vnitřně hýbe. Pokud je to radostné, čisté, harmonické a prodchnuto úctou ke Stvořiteli, přinese mu to povznesení a štěstí, o jakém dosud netušil. Pokud je ale jeho nitro, jeho cítění a myšlení neradostné, nečisté, neharmonické a bez úcty ke Stvořiteli, přinese mu to neštěstí, zoufalství, deziluzi a nakonec zhroucení osobnosti.

Soud tedy spočívá v tom, že nám přisoudí štěstí, nebo záhubu prostřednictvím toho, co se nachází v našem nitru a co v něm živíme.

Je to všechno velmi prosté a jednoduché. Ti, kteří budou vnitřně čistí, radostní a harmoničtí, budou dotykem paprsku Pánova Světla v soudu přivedeni k vrcholu radosti, čistoty a harmonie, což povznese jejich osobnost do nebývalých výšek. Ti však, kteří budou vnitřně nečistí, neradostní a neharmoničtí, budou dotykem paprsku Pánova Světla v soudu přivedeni k vrcholu neradosti, disharmonie a nečistoty, což nakonec definitivně zlomí a rozloží jejich osobnost.

Těch, kteří budou mít lásku ke Stvořiteli a odhodlání žít podle jeho Vůle, přivede záření paprsku Pánova Světla k věčnému bytí v blízkosti Boží. Těch však, kteří budou mít lásku jen k věcem materiálním, přivede záření paprsku Pánova Světla ke konečnému zániku materie. Co v sobě živíme a co v sobě skrýváme dojde pod tlakem Světla ke svému vrcholu, a buď nás to povznese, nebo zničí. A na základě toho také poznáme, zda jsme uznávali hodnoty pravé, nebo nepravé.

Milostiplnost dění nastávajícího soudu spočívá v tom, že ať už bylo v naší minulosti cokoli a ať už jsme byli jakýkoliv, pokud se v probíhajícím soudu zaměříme výše uvedeným způsobem pouze k dobru, v posílení paprskem Hospodinova Světla budeme skrze dobro v nás vysoko povzneseni, ačkoli i v této poslední chvíli. Pokud ale čas milostiplnosti promrháme a zůstaneme vnitřně takoví, jací jsme, všechny naše chyby, posíleny paprskem Pánova Světla v nás dojdou ke svému vrcholu, a to nás zničí.

Buďme si tedy dobře vědomými toho, čemu budeme v dnešní době duchovně vystaveni. Ukliďme proto své nitro, vyčistěme ho a slavnostně ho vyzdobme, protože v louči Světla přichází Pán a přináší soud, aby v něm pozvedl vše, co je dobré a dohnal k sebezničení vše, co je špatné.

***

Hle, sekera je již přiložena ke kmenům stromů! A každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a spálen v ohni!

***

Hle, přicházejí andělé se železnými srpy, aby sklidili úrodu země! Aby pšenici shromáždili v Pánových sýpkách a aby plevel a plevy spálili v ohni.

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.*********/
Návrat nahoru
smilanRegistrace: 03. 05. 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: po leden 31, 2022 7:17 pm    Předmět: Exkluzivní odhalení okultního pozadí světové moci Odpovědět s citátem

Exkluzivní odhalení okultního pozadí světové moci

Ateismus a materialismus širokých mas obyvatelstva je vědomým bludem. Masy jsou v něm uměle udržovány světovými mocenskými elitami, které vlastní úplně jiné, tajné poznání. Ono jim dává moc. Moc znalých nad neznalými a moc vědomějších nad nevědomými.

Světové mocenské elity totiž dobře vědí, že kromě reality materiální existuje i realita nemateriální. Nebo jinak řečeno, kromě reality nejhrubší existuje i realita jemnější. A tak, jako my zde na zemi žijeme v realitě hmotné, žijí jiné entity v realitě jemné.

Již od dob dávného Babylonu existují různé okultní praktiky, jejichž prostřednictvím je možné nám z naší hmotné reality navázat kontakt a spojení s entitami, žijícími v realitě jemnější. A tyto praktiky přetrvaly až dodnes.

Je například známo, že také Hitler se velmi intenzivně zabýval okultismem. On i jiní vysocí fašističtí pohlaváři se soustřeďovali kolem okultních skupin, jakými byla společnost Thule, nebo skupina Vril. Prostřednictvím okultních praktik se jim podařilo mimosmyslovým způsobem navázat spojení s entitami z jiné úrovně, které jim zprostředkovaly určité technologie. Tyto technologie byly posunuty německým vědcům, aby na nich dále pracovali.

Ale jak se říká, nic není zadarmo! Za poskytnutí informací byla vyžadována protislužba. Protislužba spočívala v rozpoutání zla apokalyptických rozměrů, vyvolávajícího silná negativní vyzařování milionů obyvatel naší planety, čímž vznikly silné negativní energie, čerpané těmito bytostmi jako zdroj jejich životní síly.

Tyto entity jsou totiž odpojeny od Božího Světla, a tím od jeho životodárné síly. Proto jsou nuceny získávat energii jinak. A to z negativní energie, vytvářené lidmi prostřednictvím jejich nedobrých pocitů, emocí, myšlenek a vnitřního života.

V našem univerzu to totiž funguje tak, že životodárnou energii, která k nám proudí v podobě Pánova Světla, můžeme my lidé přetransformovat, nebo využít dvěma způsoby. Buď pozitivně nebo negativně. Buď ve formě pozitivních pocitů, myšlenek, emocí a prožívání, nebo ve formě negativních pocitů, myšlenek, emocí a prožívání.

To pozitivní se takto námi transformováno vrací opět vzhůru ke Světlu, vytvářeje tím zároveň osudové vlákno, směřující naši osobnost ke Světlu a k Pánu. To negativní však nemůže proudit směrem vzhůru, protože to není hodno Pánova Světla. Proto negativní energie klesají dolů a slouží jako potrava pro entity na jiné materiální úrovni, které postrádají přísun Pánova životodárného Světla.

I toto byl například jeden z účelů koncentračních táborů, kde z předsmrtné hrůzy a utrpení tisíců zavražděných čerpaly svoji energii temné entity jako protislužbu za poskytnutí různých informací. A nečerpaly ji jen z koncentračních táborů, ale také ze strachu, hrůzy a bolesti milionů lidí, postižených válečnou tragédií.

V Bibli se vysloveně zakazuje jakékoli navazování spojení s entitami v jemnějších úrovních prostřednictvím magie a okultismu, protože vzhledem k přetrvávající nízké duchovní úrovni lidstva je zákonité, že může dojít pouze ke spojení s nízkými a temnými entitami.

Je známo, že po obsazení fašistického Německa armádou USA měli Američané zájem o špičkové německé vědce, pracující na různých tajných výzkumech. Němečtí vědci byli prostřednictvím projektu Paperclip přesunuti do USA, aby dále pokračovali ve své práci. Říká se, že se to týkalo také doktora Mengeleho i s jeho výzkumem, brutálním způsobem prováděným na vězních v koncentračních táborech.

A do USA se přesunuly také okultní kruhy s jejich propojením na entity, nacházející se v jiné rovině bytí. Vše v podstatě pokračovalo bez přerušení dále, a to včetně Hitlerova snu o nadvládě nad celým světem a jeho obyvatelstvem, které má být radikálně zredukováno na optimální počet. Svět se má změnit na jeden velký koncentrační tábor, kde budou všichni jeho obyvatelé podrobeni totální kontrole. Součástí plánu je také ovládnutí surovinové základny Ruska stejně jako za dob Hitlera. Všechny tyto věci se dnes začaly reálně naplňovat prostřednictvím pandemie, vakcinace, kontroly obyvatelstva a přesunem základen, vojsk a techniky NATO k hranicím Ruska, z čehož začíná být Rusko znepokojeno a chce to zastavit.

O realitě okultního pozadí světové moci svědčí i zednářské lóže. Jejich členy se stávají nejvýznamnější světoví politici. Stupně v hierarchii zednářské lóže jsou stupni okultního zasvěcení. Ilustrují to například krátké kalhoty Václava Havla při jeho inauguraci za prezidenta. Krátké kalhoty nebyla náhoda, ale vnější symbol stupně zasvěcení v zednářské lóži.

Známý je také pozdrav prezidentky Čaputové s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen. Zdraví se zkříženýma rukama na hrudi. Tento symbol často používal také Hitler při svých projevech a jde o zednářskou symboliku ochoty obětovat vlastní národ. V případě prezidentky Čaputové je to ochota obětovat vlastní národ pochybné vakcinaci, hodné doktora Mengeleho.

No a na vrcholu temné okultní zednářské hierarchie se nachází úzká skupina lidí s propojením na entity v jiné rovině bytí. Pod vedením těchto entit a pod jejich vlivem se náš svět dostal pod přímý vliv temna, čehož výsledkem je ďábelský plán na zredukování populace a zavedení systému absolutní kontroly obyvatelstva. Populace je redukována laboratorně vyrobeným virem a zároveň vakcínou proti němu. Začíná být monitorován a vymezován pohyb každého jednotlivce, a to podle míry jeho poslušnosti.

Tímto způsobem byly zabity dvě mouchy jednou ranou. Na jedné straně pozemští mocipáni redukují obyvatelstvo prostřednictvím pandemie a zároveň se snaží o zavedení systému jeho totální kontroly, a na druhé straně prostřednictvím vší negativity, deprese, strachu, nenávisti, nespokojenosti a frustrace, kterou to vyvolává, si temné entity vytvořily z lidstva dojnou krávu na negativní energie. Proto každý, kdo v dnešní době podléhá negativitě jakéhokoli druhu a živí ji svými myšlenkami a emocemi, každý takový člověk tím vyživuje temné entity. Zároveň se i jeho osudová vlákna tkají směrem temnu, což může v konečném důsledku znamenat jeho definitivní osobnostní zkázu v podobě zatracení duše.

Je proto maximálně důležité vědět o těchto skutečnostech, abychom se ve své neznalosti a nevědomosti nestali oběťmi temnoty a její lstivých, ďábelských úkladů, na jejichž základě je vše prezentováno tak, že se to děje pro naše dobro. Ďábel k nám dnes přichází v rouše beránka, jako zachránce světa před pandemií a žel, naivní lidé tomu věří, podvolují se a spolupracují. Ve své nedostatečné bdělosti a ve své neschopnosti rozpoznávat vlky roucha beránka tomu podlehly dokonce i církve.

Lidstvo se nikdy nemělo snažit spojovat se žádnými temnými entitami, spolupracovat s nimi a přijímat od nich inspirace! Kdybychom upírali svůj pohled vždy jen ke Stvořiteli, mohli jsme toho zůstat ušetřeni. Jedině od Pána jsme měli přijímat inspirace a jemu jsme měli sloužit! Podle jeho Vůle a jeho přikázání jsme se měli řídit! Základní životní sílu, proudící k nám od Stvořitele, jsme neměli zneužívat negativním způsobem, ale využívat ji pouze pro věci pozitivní. Měli jsme ji využívat k dobrému, čistému, spravedlivému a bohabojnému životu. Tím bychom vytvářeli pozitivní energie, proudící zpět ke Stvořiteli, a tímto směrem by byly zároveň tkané i nitky našeho osudu. To by mělo za následek radost, štěstí a harmonii.

To, co se dnes děje, je důsledkem nasměrování toku životní energie nesprávným směrem. Směrem k prázdnotě materie, zbavené hodnot ducha. Nízké, materialistické snažení lidstva vyprodukovalo veškerou nízkost, nacházející se kolem nás. A všeobecná hodnotová nízkost obyvatelstva se stala podhoubím pro vznik a rozvoj nízkých mocenských elit, propojených s temnými entitami, což přivodilo marasmus, ve kterém dnes žijeme. Cesta ven z marasmu spočívá jedině v přesměrování toku naší životní energie, která již nesmí proudit dolů a živit temno, nýbrž pouze vzhůru, směrem ke Stvořiteli, prostřednictvím života a myšlení podle jeho Vůle. To je jediné záchranné lano! Po něm musí začít šplhat každý, kdo se chce zachránit.

Kdo v sobě začne budovat důvěru v Pána a rozvíjet ve svém životě duchovní hodnoty, velmi rychle ucítí vnitřní jas, plynoucí z takového počínání. Světlo Pána ozáří jeho duši a zanítí v ní naději. Naději, že Pravda a Dobro zvítězí nad temnotou a lží, skrývající se pod masou dobra.

Mnozí lidé si myslí, že v dnešní době existují mnohem důležitější věci, na které je třeba soustředit svou pozornost, než nějaké „pochybné“ duchovní souvislosti. Právě dnes však není nic důležitějšího, než se vědomě snažit udržet si vnitřní jas, radost, harmonii, víru v dobro a úctu vůči bližním. Toho ale nelze dosáhnout a trvale si udržet jinak, než důvěrou v Pána. Důvěrou v jeho ochranu, pomoc a podporu.

A důležité je to proto, že právě to, co dnes sejeme svým vnitřním nastavením a svým vnitřním rozpoložením, přesně to budeme v budoucnu sklízet. Naše budoucnost spočívá v tom, jakými vnitřně i navenek v současnosti jsme.

Takový je totiž zákon! Zákon zpětného účinku! Velmi dobře ho znají i temné entity, a proto je dnes vše pod jejich vlivem nastaveno tak, aby lidé žili ve strachu, v úzkosti, nejistotě, depresi, nebo v nepřátelství a nenávisti vůči jinak smýšlejícím. Temné entity dobře vědí, že tímto způsobem si pro sebe sejeme ještě větší peklo a hrůzu, ze kterých chtějí profitovat.

Nedejme se k tomu dotlačit a zmanipulovat! Zaměřme svůj pohled k Pánu a v důvěře v něho udržujme své nitro jasné, radostné, čisté, spravedlivé, čestné a láskyplně naladěné vůči všem lidem bez rozdílu. Ani vnitřně, ani navenek se nepoddávejme tomu, k čemu nás tlačí služebníci temna v lidských tělech, kteří nám dnes vládnou a aktivně odporujme zlu. Ať již v sobě samých, nebo kolem nás v našem okolí, protože žijeme v rozhodující době boje temnoty se Světlem.

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.*********/
Návrat nahoru
smilanRegistrace: 03. 05. 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: pá březen 25, 2022 7:21 pm    Předmět: Ukrajinská válka jako obraz našeho světa! Odpovědět s citátem

Ukrajinská válka jako obraz našeho světa!

Když se díváme na zpravodajství a vidíme katastrofální důsledky války na Ukrajině, musíme si nutně položit otázku: proč? Proč k ní došlo a jaké důvody měl Putin, když se pustil do něčeho tak hrozného?

Média nabízejí jednoduché odpovědi. Říkají, že Rusko napadlo Ukrajinu bezdůvodně a že Putin je blázen. Hlouběji uvažující lidé však chtějí znát skutečný pohled z druhé strany. Ze strany Putina, přičemž snaha o poznání jeho důvodů k válce vůbec neznamená její schvalování.

Pokud tedy zanecháme, ve vztahu k veřejnosti až nedůstojně jednoduchý narativ, mluvící o bezdůvodném napadení Ukrajiny, nebo o tom, že Putin je blázen, musí jít z jeho strany o něco nesmírně vážného, co mu stálo za válku i za vystavení Ruska drakonickým ekonomickým sankcím téměř celého světa.

Co to tak asi mohlo být?

Odpověď na tuto otázku souvisí s Putinovým prohlášením, že Rusko již dále nemůže tolerovat hrozby přicházející z Ukrajiny.

Jaké hrozby měl na mysli?

Ruská rozvědka zjistila, že Spojené státy se zabývaly vytvořením smrtícího viru v biolaboratoři v Charkově. Americké ministerstvo obrany podepsalo v roce 2021 tajnou dohodu s Ukrajinou o zahájení biologických experimentů v Charkovské oblasti.

Na území Ukrajiny působí v současnosti 16 amerických vojenských biologických laboratoří. O devíti z nich jsou alespoň nějaké informace, včetně adresy. O třech z nich ale nejsou žádné informace. Podle jednotlivých zpráv na internetu lze usoudit, že jeden biologický objekt se nachází v Kyjevě, další ve Lvově a třetí je v Charkově.

Západní odborníci v oblasti technologie úpravy virového genomu v roce 2021 informovali, že Pentagon přivezl do Charkova vzorky nejnebezpečnějšího viru na světě – neštovic, které patří do skupiny patogenů IV.

Experimenty s tímto virem jsou celosvětově zakázány a pokus pracovat s tímto patogenem spadá pod mezinárodní právo OSN „Zločiny proti míru a lidskosti“.

Práce s virem variola, stejně jako jeho skladování, je povoleno pouze na dvou místech na naší planetě - v SSC VB "Vector" (Novosibirsk, Rusko) a v Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (Atlanta, Georgia).

Američané nemohou vylepšovat viry a bakterie na svém území, protože je to u nich protizákonné. Proto tajně převezli vzorky viru variola na Ukrajinu.

Při volbě laboratoře, ve kterém plánovaly s virem experimentovat, vycházely Spojené státy z jednoduché logiky – blízkost Ruska, a také dopravní dostupnost. Proto bylo vybráno město Charkov.

Začátkem ledna 2022 se do rukou ruské rozvědky dostala informace, že vojenští mikrobiologové Pentagonu z Charkovské bakteriologické laboratoře zaslali zprávu náčelníkovi Společného štábního výboru generálu Marku Milleymu, že se jim podařilo dosáhnout unikátní struktury genomu viru variola, který lze maskovat jako známý SARS-CoV-2 (koronavirus).

Popis připojený ke zprávě naznačuje, že výsledná modifikace viru je schopna infikovat lidské plíce a zanechávat v plicích jizvy. Úmrtnost je (80-85%). Pro srovnání, úmrtnost na ebolu je pouze 35–40 %.

Je důležité poznamenat, že od roku 1984 hledají Spojené státy jedinečný bojový virus s vysokým smrtícím potenciálem, který může způsobit nenapravitelné škody obyvatelstvu na nepřátelském území.

Po vojenské operaci na ochranu obyvatel Donbasu dostal Kreml informace o připravenosti USA použít tento virus proti Rusku. Měl být rozšířen prostřednictvím ptáků, migrujících mezi Ukrajinou a Ruskem.

A toto byla jen jedna z potencionálních hrozeb. Další hrozbou bylo odhodlání Ukrajiny opět vlastnit jaderné zbraně, které by byly namířeny a možná i použity vůči Rusku.

Shrnutí:

Kdysi dávno existoval národ Inků, stojící na značné duchovní výšce. Inkové byli tak dobrosrdeční, že když k nim přišli dobyvatelé z Evropy, domnívali se, že jsou stejní jako oni. Ve své naivní dobrosrdečnosti se stali neschopní čelit bezohledným dobrodruhům, dychtícím po jejich zlatě, kteří nakonec zničili a zcela rozvrátili jejich civilizaci. Inkové doplatili na obrovskou chybu, že nebyli ostražití a odpovídajícím způsobem se nebránili. Ve světě, kde existuje lidská zloba a bezbřehá chamtivost je se totiž třeba mít na pozoru a v žádném případě nedopustit, aby se zlo snadno zmocnilo všeho, co je světlejší. Za této situace znamená nedostatek ostražitosti podporování zla v jeho šíření.

Na naší planetě existuje několik světových mocností. A pokud například jedna mocnost usiluje o biologické zdecimování obyvatelstva druhé mocnosti a po jejím oslabení má v plánu zmocnit se jejích přírodních zdrojů, ohrožená mocnost zcela logicky vyvíjí snahu chránit sebe a své obyvatelstvo.

Válka na Ukrajině je obrazem světa, ve kterém žijeme. Je obrazem boje světových mocností, fungujících na principu: kdo z koho. Ukrajinská válka strhává všechny dosavadní iluze a ukazuje stav současného světa v plné nahotě. Odhaluje nám temné pozadí skutečných vztahů mezi mocnostmi, z nichž jedna brání své pozice a své obyvatelstvo, a druhá se snaží pomalu a systematicky postupovat od západu na východ.

Faktem totiž je, že ne Rusko se přiblížilo k hranicím NATO, ale NATO se přiblížilo až k hranicím Ruska, protože všechny západní mocnosti jsou přímo neodolatelně přitahovány jeho obrovským přírodním bohatstvím. Počínaje Napoleonem, přes Hitlera, až k USA a NATO. A území Ukrajiny je západem vnímáno jako velký nástupní prostor pro další postup směrem na východ.

No a oběťmi této konfrontace mocností jsou obyčejní lidé, protože každá válka je hrozná. Hrozná je válka na Ukrajině, ale stejně hrozná byla také válka v Iráku, v Sýrii, nebo v Libyi. Všechny tyto války byly válkami mocností, které jsou přesvědčeny, že i takovýmto způsobem je možné a přípustné prosazovat své zájmy. V současnosti vidíme, jak tím velmi trpí civilní obyvatelstvo Ukrajiny, ale naprosto stejně trpělo i civilní obyvatelstvo Iráku, Sýrie a Libye. Jen to nebylo tak medializováno.

A když zmiňujeme Irák, vždyť přece i tam došlo k něčemu podobnému, jako dnes na Ukrajině. Také v tomto případě cítila světová mocnost ohrožení prostřednictvím výroby a použití chemických zbraní. A to i přesto, že se tato mocnost nacházela tisíce kilometrů od Iráku. A nakonec uskutečnila invazi i bez mandátu OSN.

Zdá se mi proto mimořádně pokrytecké, že ti, kteří dnes protestují proti invazi Ruska, tehdy neprotestovali. Tehdy byli zticha a souhlasili. Vždyť přece každá vojenská invaze bez rozdílu je nesmírnou katastrofou pro civilní obyvatelstvo. Ať již ta současná na Ukrajině, nebo ta minulá v Iráku. Ale jak je vidět, na to samé se používají dva rozdílné metry. V jednom případě je světovou veřejností invaze schvalována a v druhém případě odsuzována, čímž samozřejmě nechci omlouvat ani jednu z nich.

K válce na Ukrajině došlo proto, že jistá světová mocnost není schopna dospět k akceptování práva na existenci jiné mocnosti. A tím ke skutečné vzájemné spolupráci, výhodné pro všechny, bez jakýchkoli postranních úmyslů. Naopak, stále přetrvávají nepřátelské snahy o vzájemnou konfrontaci a o ovládnutí jedné mocnosti druhou. A to přináší neštěstí.

Náš svět žil dosud v iluzi, že vše funguje zdánlivě normálně. Pouze takzvaní konspirátoři mluvili o tom, že pod povrchem zdánlivé normálnosti se nacházejí temné proudy. A tyto temné proudy nakonec vyrazily na povrch. To, co bylo do té doby skryto, se nakonec viditelně projevilo. Nakonec se ukázalo, jaké nedobré vztahy ve skutečnosti vládnou mezi mocnostmi, a ty nakonec vyústily ve válku, která je obrazem našeho světa. Je obrazem bezohledné materiální expanze a materiálního prospěchu za jakoukoli cenu. Bezduchý, nenasytný a expanzivní materialismus nám opět ukazuje svoji pravou tvář.

A děje se tak proto, abychom to v dnešní vážné době očisty lidstva konečně poznali a uvědomili si, že takto to již dále nejde. Abychom se odvrátili od nízkých a přímo vražedných hodnot chladné racionality a bezduchého uctívání materie, a začali se snažit o hodnoty ducha.

No a mezi hodnoty ducha patří mimo jiné také hodnota férové spolupráce, jakož i hodnota vzájemné úcty a respektování práva na důstojný život každého jednotlivce, každé národnosti, každého národa a každé světové mocnosti. Kdyby se všichni podle těchto principů řídili, žádná válka by zde dnes nebyla.

***

Nebudeš žádostivý ani majetku, ani země, ani přírodního bohatství bližního svého, ani ničeho, co jeho jest!

Desáté přikázání

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.*********/
Návrat nahoru
Big_Rig
Editor


Registrace: 19. 01. 2005
Příspěvky: 9398
Bydliště: Dayton/Cinci

PříspěvekZaslal: so březen 26, 2022 7:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Proc vlastne neni tato kurva putinovska banned?
Návrat nahoru
Clayton
Veteran


Registrace: 09. 08. 2009
Příspěvky: 1290

PříspěvekZaslal: so březen 26, 2022 8:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Big_Rig napsal:
Proc vlastne neni tato kurva putinovska banned?

Asi by měla být. Už je čas...
Návrat nahoru
miro
Site Admin


Registrace: 10. 01. 2005
Příspěvky: 4121
Bydliště: Chicago

PříspěvekZaslal: út březen 29, 2022 1:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Je to smutné vidět, ale toto jsou oběti Ruské psychologické války, která probíhala dlouhou řadu let. Věřící jsou vždy nejsnadnější cíl dezinformátorů.
Nenávist a fanatismus v nich vypěstovaný má silné kořeny.

Někteří věřící, už zcela zapomněli na svoje skutečné poslání a místo šíření dobra a pomáhání lidem, šíří nenávist, zlobu a podněcují lidi k tomu, aby to dělali také. Je to smutné.

Jen málo lidí dokáže reálně vidět tuto psychologickou válku, stejně jako málo lidí umělo vidět tu zlou vlnu nenávisti, kterou rozséval Trump a už při jeho zvolení se ukazovalo, kdo ho vlastně pomáhal zvolit..

Smilan na rozdíl od Gejdolfa nikomu nenadává sprostě a jen bezmyšlenkovitě šíří propagandu, která má za cíl zničit svobodu v jeho rodné zemi. Můžeme ho smazat, to jo, ale je to řešení? Osobně bych takovéto lidi rád studoval a přišel na nějaký způsob jak jim pomoci prozřít. Je ale fakt, že na Gejdolfovi se to nepodařilo i když jsme se hodně snažili. Gejdolf je bloknutý už nadobro.
Návrat nahoru
czolgos
Moderator


Registrace: 19. 01. 2005
Příspěvky: 3111
Bydliště: Prague

PříspěvekZaslal: čt březen 31, 2022 6:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Možná by stačilo pro začátek vlákno přejmenovat.

Moje dezinformace
Moje bláboly o životě

Nebo tak něco....
Návrat nahoru
miro
Site Admin


Registrace: 10. 01. 2005
Příspěvky: 4121
Bydliště: Chicago

PříspěvekZaslal: čt březen 31, 2022 7:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

czolgos napsal:
Možná by stačilo pro začátek vlákno přejmenovat.

Moje dezinformace
Moje bláboly o životě

Nebo tak něco....


Dobrý nápad

Nechce se mi to mazat, protože to je celkem slušný studijní materiál toho, jak se pomalu dávkují církevní dezinformace ke zmanipulování. Možná to ale v reálu ani není církevní, ale přímo jedna z nenápadných větviček ruské dezinformační války.. Máme to tady archivované včetně datumu.

Vymyslíme trefné přejmenování. Má ještě někdo nějaký návrh? Já bych to bral opravdu jako studijní materiál postupného dávkování dezinformací.
Návrat nahoru
miro
Site Admin


Registrace: 10. 01. 2005
Příspěvky: 4121
Bydliště: Chicago

PříspěvekZaslal: čt březen 31, 2022 7:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Smilan je původně Slovák, dříve psal slovensky, nyní jen kopíruje české texty, zřejmě se opravdu jedná o pracovníka dezinformační jednotky.
Návrat nahoru
Big_Rig
Editor


Registrace: 19. 01. 2005
Příspěvky: 9398
Bydliště: Dayton/Cinci

PříspěvekZaslal: čt březen 31, 2022 10:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Myslim ze ten puvodni zakladatel toho “Ku svetlu”, Milan S, uz s tim nema nic spolecneho. Koneckoncu uz tam je na konci “Smerom k zivotu”. Bud to prodal nebo je po smrti a prevzali to rusti propaganda trollbots s ceskou asistenci. I kdyz … mozna je to furt on a je placeny. Ja respektuju Gejdolfa, ten si to aspon psal sam Laughing Laughing Laughing
Návrat nahoru
miro
Site Admin


Registrace: 10. 01. 2005
Příspěvky: 4121
Bydliště: Chicago

PříspěvekZaslal: pá duben 01, 2022 11:21 am    Předmět: Odpovědět s citátem

Je dost pravděpodobné, že na začátku informační války si Rusáci nakoupili webové stránky včetně obsahu a včetně uživatelů a pak začali postupně dávkovat dezinformační sérum v nových článcích.
Návrat nahoru
Big_Rig
Editor


Registrace: 19. 01. 2005
Příspěvky: 9398
Bydliště: Dayton/Cinci

PříspěvekZaslal: pá duben 01, 2022 5:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Nejvic fascinujici je, ze podle vsech dostupnych zdroju, tomu vsemu zacal verit i Putin sam. Vsem tem lzim a propagande. Opravdu si myslel, ze ho budou vitat jako osvoboditele. Rolling Eyes
Návrat nahoru
miro
Site Admin


Registrace: 10. 01. 2005
Příspěvky: 4121
Bydliště: Chicago

PříspěvekZaslal: pá duben 01, 2022 6:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Řekl bych, že v jeho případě se jedná už opravdu o poruchu myšlení, které říkají "nemoc vládců" a v jeho 70i letech to trošku ještě okořenil stařeckou demencí.

V tomto vidím největší slabinu autoritářských systémů, protože to pak celé stojí na mentálním zdraví jedné osoby, což je obrovský risk.
Návrat nahoru
smilanRegistrace: 03. 05. 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: pá červenec 08, 2022 6:30 pm    Předmět: O životní potřebě důvěry ve dnech zoufalství Odpovědět s citátem

O životní potřebě důvěry ve dnech zoufalství

Před staletími předpovězená velká očista nastala! Všechno, co na nás v poslední době dopadá, je toho svědectvím. Dění na zemi prudce sevřelo jako voda v hrnci. A sevřelo proto, že naši planetu zasahuje zvýšená záře Pánova Světla.

Tak, jako v záři slunce a v horku léta dozrává na polích všechno ke sklizni, stejně tak v záři Světla Nejvyššího v nadcházející očistě dozrává vše, co se nachází na zemi. Pšenice i plevel! To, co je v lidech dobré, ale také to, co je v nich špatné! Negativní dění, související s pandemií, válkou, sankcemi, inflací a nastupujícím nedostatkem je svědectvím toho, čeho je na zemi v lidských duších více.

Všechno, co tu bylo doposud a co ještě před pandemií relativně fungovalo, se začíná hroutit. Šíří se strach, spoutávající a paralyzující lidské duše. Strach z pandemie, strach z války, strach z inflace, strach z nedostatku a strach z budoucnosti.

Alternativní zdroje informují o nejrůznějších nečistých zákulisních tazích mocných a o tom, kam chtějí přivést náš svět, co vede k dalším obavám, k depresi, deziluzi a bezvýchodnosti. Lidé jsou vším tím negativním až tak zastrašení, že ztrácejí to nejdůležitější. Víru v dobro a v jeho vítězství.

Třeba si však uvědomit, že je to vyvoláno zvýšeným tlakem Pánova Světla, které vynáší na povrch vše negativní, co bylo dosud skryto. Kvůli tomu, že jsme špatně a nesprávně žili, přicházejí těžké dny, jaké naše země ještě nezažila přesně tak, jak to bylo předpovězeno před staletími.

Kvůli tomu, že naše hodnotové směřování bylo nesprávné, že jsme uznávali pouze hodnoty materie a ignorovali hodnoty ducha, morálky a ctností, způsobuje zvýšený tlak soudícího paprsku Pánova Světla katastrofu.

Třeba ale bezpodmínečně vědět, že spolu s paprskem Světla, vyvolávajícím vinou nesprávného života lidí na zemi neštěstí za neštěstím, obsahuje zároveň tento paprsek zvýšenou míru Boží pomoci. Proto nemá nikdo propadat strachu, obavám, depresi, úzkosti a bezvýchodnosti, když se začne vše kolem nás hroutit ještě více a ještě intenzivněji, než se hroutí dnes.

Zhroucení falešného, špatného a nesprávného je totiž hlavním cílem! Má se definitivně a s konečnou platností zhroutit všechno staré a špatné, a má zůstat jen to správné a dobré, jako zdravý základ pro zcela novou a lepší kvalitu života na zemi. Má se zhroutit staré a špatné kolem nás i v nás samotných, protože přáním našeho nebeského Otce je, aby bylo všechno nové.

Čekají nás krušné chvíle, jaké naše země ještě nezažila. Dokonce i živly země a všechny přírodní síly se obrátí proti lidem, kteří neuvěřitelně ubližovali celému přírodnímu světu. Na příkaz Boží začnou pustošit to staré a špatné, aby vytvořily základ pro nové a lepší.

Vězme však, že ve stejném paprsku Pánova Světla, který toto všechno způsobí a vyvolá, budou zároveň přicházet i obrovské Boží pomoci, jaké naše země ještě nezažila. Každý z lidí bude obklopen pomocemi tak, jako nikdy předtím! Stačí mu jen po nich sáhnout a využít je.

Toto však budou moci učinit pouze ti, kteří budou mít důvěru v Pána. Kteří budou mít důvěru v Boha a v jeho pomoc a ochranu.

Důvěra v Hospodina se stane zázračným klíčem od brány k pomocím, rovnajícím se zázrakům! Skrze pevnou důvěru ve Stvořitele ukáže vševládný Bůh lidstvu na zemi svou moc a sílu! Všechno bude možné překonat s důvěrou v Pána! S podporou a pomocí jeho síly a moci.

Lidé, kteří budou mít důvěru ve Stvořitele, se budou podobat skalám v rozbouřeném moři, stojícím pevně a neochvějně, i když se kolem nich bude všechno tříštit a hroutit. Neuhnou ani o krok a nic se jim nestane, protože budou mocně drženi rukama Božích pomoci skrze jejich vlastní silnou důvěru v Nejvyššího.

A touto svou důvěrou budou pomáhat lidem kolem sebe, kteří ji ještě nebudou mít, a proto budou propadat zoufalství. Zoufalství, vyrůstajícímu z poznání, že vše čemu dosud věřili a o co se snažili je bezcenné. Že je to prázdné a pomýlené, protože se to neopíralo o Boží Vůli a moc. A proto to propadne zkáze! Bude to zničeno do základů, aby se mohlo začít budovat na nových základech.

Důvěra v Pána! To je tím, čemu se je dnes třeba učit a co je třeba začít urychleně budovat, protože bez této důvěry se bude moci člověk v nadcházejících dnech jen těžko obejít. Jen v ní bude spočívat pomoc a jen v ní bude spočívat ochrana.

V důvěře v Pána má být již nyní urychleně budováno naše polepšení a zahájena naše cesta ke světlejšímu, čistšímu a spravedlivějšímu, abychom se ve chvílích soužení stali hodni Boží pomoci.

Nebojme se proto a s odvahou kráčejme do příštích dnů, protože do železných zákonů našeho stvoření je zlatými písmeny vryto, že když bude nouze nejvyšší, bude pomoc Boží člověku nejblíže. Svou pevnou důvěrou v Pána budeme moci jako zázračným klíčem otevřít bránu ke všem nachystaným Božím pomocím, které nás budou obklopovat.

Hle, blíží se doba, ba už je tady, kdy ti, kteří se dnes domnívají že mají všechno, jen ne důvěru v Pána s hrůzou poznají, že nemají nic. A ti, kteří budou mít málo. nebo vůbec nic, jen pevnou důvěru v Pána pochopí, že mají všechno. Že mají to jediné a nejdůležitější, co jim umožní duchovně přežít v nejtěžší době, jakou země ještě nezažila.

S důvěrou v Hospodina jsme již nyní vítězi a děti Světla! Bez této důvěry je však blízko náš pád a naše záhuba v náručí temnoty.

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.*********/
Návrat nahoru
smilanRegistrace: 03. 05. 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: pá listopad 25, 2022 6:34 pm    Předmět: Zvedněte hlavy vzhůru! Světlo Boží přichází! Odpovědět s citátem

Zvedněte hlavy vzhůru! Světlo Boží přichází!

Při pohledu na současné negativní dění, které začalo pandemií a s ní souvisejícími opatřeními, a pokračuje válkou a s ní spojenými sankcemi, inflací a energetickou krizí se zdá být naprosto neopodstatněné tvrdit, že Světlo přichází. Zdá se to být nesmysl, protože náš materiální svět se propadá do stále větší negativity.

A přece je to pravda! Přece přichází Světlo Boží a vše, co se děje kolem nás, není toho popřením, nýbrž potvrzením! Jen je třeba se na to dívat správným způsobem. Čili z pohledu Světla, proudícího Shora, a ne z materialistického pohledu člověka, upřeného k zemi, pro kterého nic kromě materie neexistuje. Který nic neví a netuší o mohutných dějích, probíhajících v jemnějších úrovních, nacházejících se nad úrovní nejhrubší materie.

Podívejme se proto nyní správným způsobem na to, co se ve skutečnosti děje a pochopme vážnost dnešní doby.

To, že se něco výjimečného děje a začalo dít, už přece vidí i každý materialista s trochu otevřenýma očima. Vidí, že do pandemie byl život úplně jiný a příchodem pandemie se všechno jakoby začalo hroutit. Jakoby se všechno špatné, co na zemi existuje, začalo stále více koncentrovat, a v podobě nejrůznějších neštěstí, katastrof a krizí dopadá na jednotlivé národy i na celé lidstvo.

Něco výjimečné se vskutku děje a je to způsobeno Světlem. Světlo přichází shora od Pána a tlačí všechno špatné stále více dolů k zemi, aby ho také z ní nakonec úplně vytlačilo. K zemi se přibližuje Světlo Boží jako hradba, nebo jako železný lis, a systematicky zatlačuje zlo a temnotu stále níže a níže. Temnota a zlo se dostávají do stále většího sevření mezi zemí a neústupným tlakem ramene Božího lisu, čímž se jim stále více zužuje manévrovací prostor. Proto je zlo stále koncentrovanější a koncentrovanější, co se nevyhnutelně projevuje vzestupem zla a negativity na zemi. Proto temno šílí! Proto se v tomto směru vyhrocuje situace ve světe!

Při povrchním pohledu, bez znalosti hlubších duchovních souvislostí se zdá, že zlo na naší zemi zvedá hlavu a vítězí. Zdá se, že naprosto vše se dostává pod vliv temnoty a bude jí ovládnuto.

Ve skutečnosti je to však způsobeno stále se přibližující hradbou Světla Nejvyššího, které stále více stlačuje a koncentruje zlo do oblastí nejhrubší hmotnosti. A zlo, v poznání svého blízkého konce šílí a snaží ve svém nastupujícím zániku strhnout co nejvíce lidských duší spolu se sebou. Přesně tak, jak říká lidové úsloví, že kůň který umírá nejvíce kope.

Všichni lidé naší planety by měli znát tento kontext a měli by si jej uvědomit. Neboť pokud ho neznají a svůj zrak upírají pouze k nejhrubší matérii země, a ke společenskému i politickému dění, které se kolem nás odehrává, nemají mnoho důvodů k radosti. Vyvolává to v nich strach, obavy, úzkost, depresi, deziluzi, nebo hněv, nenávist, nepřátelství a rozdělení. Vyvolává to tedy jen samé negativní pocity, myšlenky a emoce, které zatěžují duši člověka, a v jeho negativním a pochmurném naladění ho stahují do spárů temna. Právě tímto způsobem, přes psychiku, temno a zlo ve vědomí vlastního zániku strhává mnohé lidské duše spolu se sebou. Všichni lidé, se zrakem upřeným pouze na současné materiální dění, jsou vystaveni tomuto smrtelnému nebezpečí.

Hradba Světla Božího je však již tak blízko u země, že každému, kdo měl dosud svůj zrak upřený pouze k tomu pozemsky materiálnímu, stačí jen trochu pozvednout své oči a svůj vnitřní zrak směrem vzhůru, a on vycítí a vytuší blížící se vítězství Světla. Pochopí a uvědomí si, že zlo nakonec nezvítězí. Uvědomí si, že vítězství Světla a jeho hodnot je neotřesitelnou jistotou, předpovídanou proroky již před staletími. Toto vítězství je předurčením! Je Vůlí živého Boha, proti kterému se nemůže trvale stavět a dlouhodobě čelit nic stávajícího. Vítězství Vůle Páně na zemi je fakt! Je to jen otázka času.

Každý člověk, který odtrhne svůj zrak od okolního dění a pozvedne ho vzhůru takovým způsobem, že se zaměří k dobru, se v dnešní převratné době okamžitě dostává do spojení se Světlem a do spojení s jeho pomáhajícím zářením. Neboť Světlá Síla tlačí na jedné straně zlo k zániku, ale na druhé straně podává pomocnou ruku každému, kdo se zaměří k dobru a ušlechtilosti, aby nemusel zahynout spolu se zlem, a aby ho zlo nestrhlo se sebou. Proto pomoc a ochrana Boží zaštítí každého, kdo se v dnešní době zániku zla s plnou vážností obrátí k dobru. Každého, kdo v sobě vzbudí pevné chtění k dobru a bude se snažit zachovat krb svých myšlenek čistý.

Světlo zvítězí! A spolu s ním lidé, kteří se hlásí ke světlým hodnotám. K hodnotám dobra a spravedlnosti. K hodnotám Boha a Ducha. K hodnotám lásky a úcty k bližním.

Vítězství Světla a jeho hodnot není přání! Není to ani víra! A není to ani přesvědčení! Je to jistota! O tuto jistotu se má opřít odvaha a odhodlání všech, kteří se přikloní ke světlým hodnotám. O tuto jistotu se má opřít jejich odvaha a odhodlání zvládnout to pozemsky těžké, co přichází, a co je nutným předstupněm plného vítězství Světla.

Nedejme se proto zmást vším tím špatným, co se v současnosti děje kolem nás a uvědomujme si, že je to vynuceno hradbou Světla, která se systematicky stále více přibližuje k zemi, aby nakonec, po dosažení vítězství, nastala na zemi zcela nová kvalita života.

Dojde k tomu, co je ještě dnes považováno za nemožné.

Dojde k tomu, že lidé se začnou zásadně měnit v tom smyslu, že začnou jednat co nejušlechtileji při setkání s jinými.

Dojde k tomu, že se lidé začnou snažit udržovat své nitro čisté, aby ani jen v myšlenkách nezpůsobili škodu svým bližním a nijak jim neublížili.

Dojde k tomu, že lidé začnou jednat více podle svého citu, srdce a svědomí, než podle svého vypočítavého rozumu tak, jak tomu bylo doposud.

Dojde k pochopení, že chtění dobra je mnohem cennější, než dosavadní chtění peněz a majetků.

Dojde k poznání pravého smyslu bytí, které je duchovní, a jeho cílem je směřování a konečný návrat do říše Ducha.

Dojde k tomu, že cena lidského života nebude hodnocena podle míry vlivu a moci, ale podle míry harmonie, kterou se lidé budou snažit společně udržet.

Dojde k tomu, že lidé začnou hledat a najdou cestu k bytostem a silám, stojícím za správou přírodního dění, se kterými naváží kontakt a spolupráci. Tím lidstvo upustí od svého dosavadního proti přírodního a drancujícího jednání, a začne žít v souladu a v harmonii s přírodou.

To vše je před námi! To vše se blíží! Hodnoty Světla začínají zdolávat hodnoty temna! Jen se lépe podívejte kolem sebe a uvidíte to! Starý svět, přerostlý temnem začíná kolabovat!

A je pouze na každém z nás osobně, kam se zařadí. Zda svůj zrak, srdce a vědomí nechá upřené na hodnoty temna, chladného rozumu a materialismu, směřujícího k zániku, nebo ho pozvedne k hodnotám Světla, Boha a Ducha, směřujícím k vítězství.Avšak se všemi nezvratnými důsledky, které pro nás vyplynou z tohoto nejdůležitějšího rozhodnutí v celém našem dosavadním bytí.

Nedejme se proto strhávat negativitou současného dění. Pozvedněme svůj zrak vzhůru a z plných plic se nadechněme čerstvého vzduchu. Už voní vítězstvím! Vítězstvím Světla! Jen s radostnou odvahou vpřed, přes všechny překážky a protivenství, která nás ještě čekají.

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.*********/
Návrat nahoru
smilanRegistrace: 03. 05. 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: po květen 01, 2023 6:44 pm    Předmět: Správci ctností žalují lidstvo! Odpovědět s citátem

Správci ctností žalují lidstvo!

Žijeme v mnohem zázračnějším stvoření, než si myslíme. Žijeme ve stvoření až pohádkově zázračném. Naši předkové měli vědomost o jeho prapůvodní zázračnosti. Jako poselství pro další generace ji vkládali do mytologií, bájí, pověstí a pohádek. Postupným rozvojem rozumové racionality se však toto zázračné poznání ztrácelo a ztratilo se až do takové míry, že my v současnosti považujeme všechny postavy dávných mytologií, bájí a pohádek za výmysl.

Začíná však nová doba, ve které pod tlakem Božího Světla začíná kolísat a hroutit se pýcha rozumu, která lidem zastírá výhled na prapůvodní krásu a až pohádkovou zázračnost stvoření. Za rachotu hroutících se zdí všeho, čeho dosáhla a vybudovala lidská rozumová pýcha, začíná být stále jasnější skutečná pravda bytí, která vždy byla a vždy zůstane pouze pravdou srdce, ducha, citu, svědomí a intuice. Aktivujme proto také nyní svůj cit a svou intuici, a seznamme se s existencí správců ctností, kteří žalují lidstvo.

V našem stvoření existuje vědomý osobní život i tam, kde bychom ho nečekali. Tak je tomu i v případě ctností, které lidé obecně považují jen za určité pojmy a určité kvality lidské osobnosti.

Ctnosti však žijí! Jsou zosobněny! Znamená to, že každá ctnost je reálnou živou bytostí. Bytostí, ztělesňující a zosobňující konkrétní ctnost. Naši předkové měli tuto znalost a abychom to my dnes pochopili, uveďme si ukázkový příklad z dávné minulosti.

Ve starověkém Řecku byla Pallas Athéna bohyní moudrosti. Nebo jinak vyjádřeno, byla správkyní ctnosti moudrosti. Byla živým zosobněním ctnosti moudrosti, kterou byli starověcí Řekové schopni vnímat.

A tuto živou ctnost, toto živé zosobnění konkrétní ctnosti v podobě reálné bytosti, nazvali bohyní. Bohyní Pallas Athénou. Bohyní ji nazvali proto, že pro ně v té době představovala to nejvyšší a nejvznešenější, co byli schopni vnímat. Ve skutečnosti však nejde o žádné „bohy“ a „bohyně“, ale o bytosti, které jsou živým zosobněním konkrétních ctností. A protože ctnosti jsou něco, co je krásné, vznešené a ušlechtilé, je samozřejmé, že bytosti, zosobňující ctnosti jsou mimořádně krásné a vznešené. A právě pro jejich nadpozemskou krásu byly starověkými Řeky nazvány „bohy.“

Víme, že v dávném Řecku existovalo mnoho filozofických škol, které se zabývaly základními otázkami bytí a hledáním moudrosti. A právě skrze vážné vnitřní hledání pravé moudrosti došlo k reálnému spojení s ctností moudrosti. Právě proto, že moudrost řecké filozofie byla inspirována přímo správkyní ctnosti moudrosti, dosáhla řecká filozofie těch výšek, kterých dosáhla.

A teď, když jsme seznámili s tím, jak to funguje, se vraťme opět do současnosti, protože tyto věci nikdy nepřestaly fungovat a fungují také dnes. A funguje to tak, že každý člověk, který intenzivně touží po něčem světlém a ušlechtilém, po nějaké ctnosti, každý takový člověk okamžitě nachází vnitřní spojení se správkyní, nebo správcem dané ctnosti. Svou touhou dospěje ke vzájemnému spojení a po vláknu tohoto spojení začne k němu okamžitě přicházet světlá síla, která jej posiluje v jeho probuzené intenzivní touze po něčem světlém, čistém a ušlechtilém. Člověk tak dostává sílu a pomoc k tomu, aby se v něm jeho čistá touha stále více rozvíjela, stále více sílila, až nakonec, aby se v člověku, v jeho duši a v jeho osobnosti rozhořela jako jasné světlo. Tak se člověk stává ctnostným a dosahuje ctností.

Lidé musí vědět, že usilují-li o věci čisté a světlé, okamžitě se s nimi spojují správci daných ctností a všemožně jim pomáhají, posilují je a inspirují je k tomu, aby nakonec těchto ctností dosáhli.

Je však třeba zdůraznit, že spojení se správci ctností nelze dosáhnout nějakou letmou myšlenkou. Musí to být hluboká vnitřní touha, která není jen něčím ojedinělým, ale je trvalá a opravdová

Do jaké míry trvalé a do jaké míry opravdové by to mělo být, mohou lidé snadno poznat podle svých materiálních tužeb a přání. Podle toho, jak například touží po novém chytrém telefonu, po atraktivní dovolené, po pěkném autě a po mnoha jiných materiálních věcech. Touží po nich vážně, dlouhodobě a trvale, až z nich nakonec některé také reálně získají.

A teď pozor! Kdybychom projevili stejnou intenzitu, stejnou vážnost, stejnou trvalost a stejnou snahu o dosažení nějaké ctnosti, přesně tak, jak to děláme u věcí materiálních, dosáhli bychom ji a stali bychom se ctnostnými. Správci ctností jen na to čekají! Čekají na opravdovou, vážnou a trvalou snahu lidí po dosažení ctností, aby jim na základě ní mohli začít intenzivně a všemožně pomáhat k tomu, aby zvolenou ctnost nakonec nabyli.

Žel, lidé si vybrali cestu dosahování materiálních hodnot a ne cestu dosahování hodnot věčných. Ne cestu rozvíjení a nabývání ctností, které se stanou trvalým duchovním pokladem duše a duše si je vezme s sebou i na druhý svět. Lidé se pachtí po materiálních hodnotách, z nichž si však ani jednu jedinou neseberou na druhý svět. Proto tam vlastní vinou odcházejí chudí, jako poslední žebráci. Neboť skutečné a pravé bohatství spočívá jen v ctnostech, které jsme nabyli. Ale protože je nechceme, nenabýváme a neusilujeme o ně, zůstáváme duchovně nesmírně chudí. A všichni správci a správkyně ctností se stávají živou obžalobou lidstva, které nevyužívá jejich potenciál, jejich pomoc a jejich sílu, schopnou katapultovat osobnost člověka do duchovních výšin. Blíží se však doba, kdy se budeme muset vnitřně otevřít všem požehnáním, přicházejícím z Výšin, protože v budoucnu budou moci na zemi i ve stvoření žít a přežít pouze lidé ctnostní.

Ctnosti lze rozdělit na ženské, mužské a univerzální.

Mezi ženské ctnosti patří například cudnost, půvab, plodnost, mateřství a podobně. Mezi mužské ctnosti patří síla, neohroženost, obratnost, pravé vůdcovství a jiné.

Mezi univerzální ctnosti patří spravedlnost, čestnost, čistota, činorodost, mírumilovnost, střídmost, srdečnost, pokora, láska k bližním, láska k Bohu, moudrost, péče, píle, naděje, přátelství, pravdivost a jiné.

Je však třeba zdůraznit, že absolutně žádná silná myšlenka a žádné silné chtění k dobrému, směřující k činu, nezůstává ve stvoření bez odezvy, opory, podpory a pomoci. Žádný člověk v tomto směru nezůstává nikdy osamocený. Ba dokonce lze říci, že za každým člověkem v jeho dobrém chtění stojí všechny síly vesmíru a všemožně jej v něm podporují.

A zcela na závěr ještě objasnění toho, jaká je souvislost mezi správci ctností a jediným Bohem. Stvořitel je zdrojem a pramenem všech ctností. V něm jsou obsaženy a z něj vycházejí. Vycházejí z něj jeho vyzařováním.

A toto vyzařování, klesající dolů, se postupně v jednotlivých úrovních stvoření ochlazuje a rozvětvuje. Vznikají z něho vysoké bytosti, zahrnující v sobě vysoké ctnosti. Úplně první takovou bytostí je například Královna Nebes, která je zosobněním ženství a zosobněním všech ženských ctností. Vyzařování Královny Nebes proudí dolů, kde se postupně větví na jednotlivé části, zosobněné konkrétními živými bytostmi. A takovýmto způsobem to proudí až zcela dolů, ke správkyním a správcům ctností, nacházejícím se v blízkosti pozemských lid.

Obrazně si to můžeme představit jako strom, obrácený směrem dolů. Kmen je Stvořitel, obsahující v sobě úplně všechno. Hlavní a nejhrubší větve jsou nejvyšší bytosti, které zosobňují souhrn nejzákladnějších ctností. A z těchto tlustých větví vyrůstají tenčí větve, z nich ještě tenčí a z nich úplně nejtenčí. V každé úrovni obrovského stvoření se základní ctnosti stále více rozvětvují, až do úplně nejmenších větviček jednotlivých správců a správkyň ctností, stojících v blízkosti lidí. Prostřednictvím nich může najít každý člověk na zemi i každá lidská duše v blízkosti země oporu a pomoc pro vše čisté a světlé, čeho chce dosáhnout, a o co usiluje. Pouze to musí být opravdu světlé a opravdu čisté, protože nic nečistého a nízkého nemůže najít žádné spojení se strážci ctností, a tedy ani žádnou podporu.

Všechny tyto skutečnosti jsou obrovskou obžalobou pozemských lidí, protože kdyby chtěli, kdyby jen trochu víc chtěli, mohli být už dávno světlí, čistí a ctnostní. A právě proto, že takoví nejsou a stále nechtějí být, přichází velká očista země a nehodného pozemského lidstva.

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.*********/
Návrat nahoru
smilanRegistrace: 03. 05. 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: po červenec 10, 2023 4:53 pm    Předmět: Lidstvo musí prožít zkušenost bezdomovce Odpovědět s citátem

Lidstvo musí prožít zkušenost bezdomovce

To, co v současnosti prezentuje a předvádí naše civilizace, je bezohledné a nevděčné braní. Braní bez úcty a bez pokory. Braní, jako trvalý a nikdy nekončící požadavek.

Pravé velikosti a skutečné výše své osobnosti však můžeme dosáhnout jen přijímáním. Jen přijímáním, plným úcty, pokory a vděčnosti. Jen vděčným přijímáním všech milostí Božích, které jsme si zvykli ve své aroganci považovat za samozřejmost, avšak ony žádnou samozřejmostí nejsou a nikdy nebyly.

Abychom lépe pochopili dalekosáhlý dopad těchto vážných skutečností, ukažme si to na názorném příkladu.

Svého času jsem chodil na obědy do školní jídelny, kde mi v paměti zvláště utkvěla jedna příhoda. Ve škole probíhal nějaký turnaj a všichni jeho účastníci obdrželi zdarma obědy. Přicházeli do jídelny v dresech, rozjaření, veselí, suverénní a sebevědomí.

A takovýmto způsobem přistupovali i k jídlu. Bez zájmu a s arogantní suverénností si ho házeli na tácky, babrali se v něm, někteří snědli víc, jiní méně, a nakonec vše lhostejně odnesli pryč.

Utkvělo mi to v paměti proto, že takovou míru neuvěřitelné neúcty a arogantní samozřejmosti jsem dosud ještě neviděl. Neboť jídlo je nejenom Božím darem a darem přírody, ale je v něm zahrnuta také práce zemědělců, jakož také práce kuchařů, kteří jej navařili. Absolutní lhostejnost a arogantní opovrhování tímto vším bylo však tak očividné, že z toho bylo člověku špatně.

To je první obraz. A teď, v ostrém kontrastu s ním, si ukažme druhý obraz.

Jednou jsem byl v zimě v čekárně na nádraží. Na radiátoru seděl bezdomovec. Přišla železniční policie a vyhnala ho ven. Po dvaceti minutách, kdy byli policisté pryč, se bezdomovec vrátil a opět si sedl na radiátor. Z igelitky vytáhl chléb, paštiku, cibuli a začal jíst. Nožem si krájel chléb na malé kousky, natíral si je paštikou, odkrajoval si z cibule a vkládal si to do úst. Jedl přímo s posvátnou úctou. Já osobně jsem viděl lidi, kteří se před jídlem modlili, ale tohle bylo ještě něco víc. Toto byla přeměna samotného jedení v modlitbu. V živou modlitbu díků a úcty za každé sousto jídla, které není vůbec žádnou samozřejmostí, ale Božím darem. Toto je druhý obraz.

První obraz je obrazem lidstva a lidí v jejich současném stavu, a druhý obraz je obrazem lidstva a lidí ve stavu, ke kterému se budou muset dopracovat. A žel, budou se k němu muset dopracovat tak, že přijdou o věci, které dnes považují za samozřejmost, aby pochopili, že nejsou žádnou samozřejmostí. Že jsou Boží milostí a darem, ke kterému je třeba mít úctu, za který je třeba být vděčný, a který je třeba přijímat s pokorou. Ne s požadavkem a samozřejmostí, jak je tomu dnes.

Neboť kdo si neumí vážit všeho opravdu hodnotného, co dostává, musí o to přijít. A on o to také přijde! A přijde o to proto, že mu chybí pokora, úcta a vděčnost, což mu znemožňuje vnímat velkou Boží Lásku, která ho obklopuje a každodenně zahrnuje svými dary a milostmi.

Jen se například zamysleme nad tím, kdo cítí vděčnost za to, že vůbec existuje. Za to, že mu byl darován další den. Za to, že vyšlo opět slunce. Za to, že je zdravý. Za to, že může neustále a donekonečna čerpat z krásy přírody. Za to, že má dostatek jídla v dnešní den. Za radost, kterou smí prožívat. Za své přátele a blízké. A tak dále, a tak dále. Všechno považujeme za samozřejmost, bezmyšlenkovitě po tom saháme a úplně jsme se odnaučili s vděčností přijímat.

Avšak jedině ve vědomém přijímání všech milostí Božích spočívá skutečná velikost člověčenství! Jedině vědomé přijímání milostí Páně vede k pravému a správnému rozvoji lidské osobnosti i lidské civilizace.

Jako pomoc nám všem však přichází velké očistné dění, které zasáhne lidstvo takovým způsobem, že změní jeho současné vnitřní nastavení požadovaného braní, plného pýchy, arogance, nevděčnosti a domýšlivosti, na radostné přijímání ve vděčnosti, úctě a pokorné otevřenosti duše, mysli a srdce. Propastný je dnes rozdíl mezi těmito dvěma póly a každý pochopí, že bude muset přijít něco opravdu zásadního, bolestného a lidi hluboce zasahujícího, co nakonec správným způsobem změní jejich osobnost. Kdo se che toho vyvarovat a ušetřit si bolest z nedobrovolného napravování zkřivené osobnosti, ať se začne již nyní učit vědomému, úcty plnému, pokornému a vděčnému přijímání. Osobnostně, lidsky a duchovně tím může jen získat.

A ještě velmi důležitá věc na závěr. Kdo se chce naučit správně přijímat, musí mít ochotu dávat. Neboť ve stvoření platí velký zákon Lásky, že jen ten, kdo dává, může skutečně přijímat.

Můžeme dávat materiálně, duchovně, nebo čistě lidsky. Můžeme dávat ze srdce a z lásky. Můžeme rozdávat úsměv, radost, dobro, soucit, naději, porozumění, ohleduplnost, úctu a lásku.

Zároveň se učme dávat nezištně a bez vyhlídek na odměnu. Učme se dávat pro radost z dávání samotného.

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.*********/
Návrat nahoru
smilanRegistrace: 03. 05. 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: ne srpen 27, 2023 5:16 pm    Předmět: Na vlně soucitu. Neprohrajme vlastní člověčenství! Odpovědět s citátem

Na vlně soucitu. Neprohrajme vlastní člověčenství!

Probíhající Velká očista, nebo velké třídění lidstva znamená, že každý, kdo bude smět být přičten k principu dobra, bude povznesen ke Světlu a každý, kdo bude muset být přičten k principu zla, bude zatlačen dolů k temnotě.

Nastává čas sklizně! Přicházejí andělé se železnými srpy, aby sklidili úrodu lidských duší na zemi. Aby pšenici shromáždili v Pánových sýpkách a plevy spálili v ohni. Bytostní služebníci Nejvyššího pod tlakem Jeho Světla právě začínají provádět toto velké třídění.

Mnozí, kteří vnitřně vyciťují tlak Světla a vnímají, že nastal proroky předpovězený čas, se proto úzkostlivě ptají, co musí člověk udělat a jakým se má stát, aby mohl být přiřazen k principu dobra? Toto je opravdu nejvážnější otázka dnešních dnů, měsíců a let.

Jaká je na ni odpověď? Jaký musí člověk být, aby prošel Velkou očistou?

Mnozí si myslí, že k tomu bude zapotřebí něco speciálního. Nějaká vyšší znalost zákonů stvoření. Taková znalost je sice již v dnešní době potřebná a může být lidem mimořádně nápomocná, ale nebude to podmínka. Zásadní podmínkou bude něco naprosto jednoduchého a přirozeného. Něco lidsky elementárního, na základě čehož budou moci být zcela spolehlivě roztříděny všechny lidské bytosti.

Co to bude?

Schopnost soucitu s jinými a schopnost jednat podle svého vnitřního hlasu. Podle hlasu svého cítění a svědomí. Tato dvě kritéria rozhodnou o osudu každého z nás a my se proto na ně nyní podrobněji podívejme.

Absolutní základ člověčenství, vtlačený do duchovní jiskry každého z nás, se projevuje schopností spolu prožívání všeho, co se děje s lidmi v našem užším, nebo širším okolí. Projevuje se v soucítění s druhými lidmi, jakož také v soucítění se zvířaty i s celou přírodou. Jednoduše řečeno, projevuje se ve schopnosti soucitu. Soucitu se vším živým.

Pro člověka ve skutečnosti není nic přirozenějšího, než vnímání soucitu s bližními, i soucitu se světem rostlin a zvířat. Toto cítění vyvěrá přímo ze srdce každého z nás a jeho nezbytným důsledkem má být jednání, plné úcty vůči každému člověku v našem okolí.

Úcta, ohleduplnost, přejícnost, dobrosrdečnost a soucit! Takovýmto způsobem musí jednat každý člověk, který nechá ze svého nitra, ze svého ducha volně a bez omezení proudit navenek samotnou podstatu vlastní lidskosti, protože právě toto je naše nejzákladnější lidská přirozenost. Protože právě toto nás činí lidmi!

Kdo má soucit s bližními, toho se ve spolu prožívání s nimi vnitřně dotýká jejich radost, nebo bolest. Kdo jedná s úctou a dobrosrdečností s lidmi kolem sebe, je pravým člověkem, stojícím správně v Božím stvoření. Bude moci projít Velkou očistou, neboť ve vztahu ke svým bližním naplňuje nejdůležitější princip vlastního člověčenství. Neboť je bytostí živého citu a svědomí, která se řídí svým citem a svědomím, jako neomylným kompasem, ukazujícím v každé chvíli, jak je potřeba správně s úctou a dobrosrdečností přistupovat k jiným.

Takoví lidé budou jednoznačně připočteni k principu dobra. Nadcházející očista se stane velkým a zásadním předělem v tomto směru. Vzájemně totiž od sebe tlustou čarou oddělí lidi plné soucitu, od lidí, kteří se z jakýchkoli důvodů vzdálili od soucitu, dobrosrdečnosti, ohleduplnosti, laskavosti a úcty k druhým lidem, což ve skutečnosti je samotné vzdálilo od podstaty vlastního člověčenství. Trpělivost Boží k tomuto druhu lidí v očistě končí a důsledky zla, ke kterému se tímto způsobem přiklánějí, na ně dopadnou s plnou silou.

Co to ale znamená s plnou silou?

Znamená to, že po celá tisíciletí bylo na zlo pohlíženo ze Světla dvojím způsobem a dvojím způsobem jej zasahovaly zpětné účinky. Byl rozdíl mezi zlem, páchaným ze špatného chtění a mezi zlem, páchaným z nevědomosti, z nedbalosti, ze strachu o fyzickou existenci, z obavy ze ztráty zaměstnání a z mnoha jiných důvodů. V druhém případě byly zpětné účinky mírnější. V očistě však tento dvojí metr končí a každé zlo, provedeno vůči bližním, bude zasahováno zpětnými účinky naprosto stejně a naplno.

Co to pro nás všechny znamená?

Ukažme si to na názorném příkladu. Nedávno jsme měli pandemii, která lidi nekompromisně prověřila právě takovýmto způsobem. Na pozadí pandemie začal naplno probíhat testovací a vakcinační teror. Jedni bližní vůči druhým bližním vyvíjeli nátlak, donucování, vydírání, duševní znásilňování, vyhrožování, a tak dále. Takovéto jednání bylo na míle vzdáleno od zmiňované úcty, respektu, dobrosrdečnosti, ohleduplnosti a laskavosti vůči jiným.

Každý, kdo se z jakéhokoli důvodu postavil na stranu nátlaku, donucování, vydírání a vyhrožování tím popřel podstatu vlastního člověčenství, projevující se soucitem s bližními a postavil se na stranu zla. Lidé se stavěli na stranu teroru a popírali hlas vlastního citu a svědomí kvůli strachu o svou existenci, kvůli strachu ze ztráty zaměstnání, kvůli důvěře v takzvané odborníky, kvůli důvěře v to, co říkají média, z pohodlnosti a kvůli tomu, aby neměli problémy, na základě čeho se stali poslušnými kolečky v mašinérii testovacího a vakcinačního teroru.

Pár opravdu zlovolných lidí spustilo mašinérii testovacího a očkovacího teroru, avšak tisíce obyčejných lidí, ze strachu, nebo z různých jiných důvodů, tuto mašinérii poslušně udržovalo v chodu. Tímto způsobem selhala většina lékařů, policistů, starostů, kněží, věřících a podobně. Přidali se na stranu zla a pomáhali ho udržovat, i když ne ze špatného chtění, ale z jiných důvodů. Ty jiné důvody byly před očistou ospravedlnitelné a přinesly by mírnější zpětný účinek, ale v nadcházející očistě bude každé zlo vůči bližním, provedeno z jakýchkoli důvodů, ať již ve špatném chtění, nebo ze slabosti a strachu, zasahováno naprosto stejnými zpětnými účinky bez rozdílu. Účinky silnými, tvrdými a nekompromisními, bez jakýchkoli polehčujících okolností. Je velmi pravděpodobné, že s děním, podobným pandemii, budeme znovu v nějaké formě konfrontováni. Měli bychom se proto poučit a příště se již určitě zachovat správně.

Pro lidského ducha není ve skutečnosti nic přirozenějšího, než vnímání a pociťování soucitu s bližními. Kdo soucit má a projevuje ho, kdo ho nikdy neodloží a nezapře, ten je a zůstane pravým člověkem. Člověkem za každé situace, i když se mnozí lidé kolem něj zlomí a přidají na stranu zla a nesnášenlivosti jen proto, aby se vyhnuli problémům. Takto to bylo při pandemii a takto je to i nyní při probíhající válce, kterou doprovází mnoho projevů nenávisti, netolerance, zloby a nepřátelství. Nepřidávejme se k nim a nenechme se vyprovokovat k podobnému jednání.

Vším tímto děním totiž začíná přestupovat Velká očista, přinášející třídění lidí na dvě skupiny. Na ty, kteří obstojí a na ty, kteří selžou. Na ty, kteří obstojí, protože si v bouřích pozemského očistného dění zachovají vnitřně živé soucítění s bližními, projevující se soucitem, dobrotou, laskavostí a ohleduplností k jiným. A na ty, kteří v bouřích pozemského očistného dění neobstojí, protože zapřeli podstatu vlastní lidskosti, spočívající v soucítění s bližními. Protože ji zapudili kvůli materiálním výhodám, kvůli strachu, slabosti, nebo snaze nenadělat si zbytečné problémy. Avšak toho, kdo bude stále zapírat vlastní člověčenství, projevující se živým soucítěním s bližními, toho nakonec zapře i jeho Stvořitel, jestliže se konečně nevzpamatuje a opět nestane pravým člověkem.

***

„Milujte se navzájem tak, jak jsem já miloval vás!“

Syn Boží Ježíš Kristus

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.*********/
Návrat nahoru
smilanRegistrace: 03. 05. 2010
Příspěvky: 144

PříspěvekZaslal: čt listopad 23, 2023 7:49 pm    Předmět: Náš svět, takový jak jsme ho znali, končí! Odpovědět s citátem

Náš svět, takový jak jsme ho znali, končí!

Končí doba temna a vypočítavosti rozumu. Přichází Světlo tak, jak bylo zaslíbeno před staletími.

A přichází podobně, jako když nějaká armáda připravuje vpád na nepřátelské území. V okolí naší země, v jemnější úrovni nad ní, se již ve vysoké míře koncentruje síla Světla, aby v Bohem přesně určený čas vtrhla dolů do pozemské, materiální úrovně.

Systematicky se zvyšující koncentrace Světla v blízkosti naší planety již jen svou přítomností spouští extrémní společenská a přírodní dění, kterých jsme svědky v současnosti. Množí se zemětřesení, požáry, větrné smrště, sucha a povodně. Lidstvo je konfrontováno s pandemií, s válkami, s nepokoji, vzpourami, rostoucí nenávistí, rozdělením společnosti, a mnoha jiným.

Ale to všechno je jen začátek! To hlavní teprve přijde, když nastane čas plného úderu Světla.

K blížícímu se zásahu Světla až docela dolů, do materiální úrovně naší země, můžeme zaujmout dva postoje. Buď ho přivítáme a s radostí se mu otevřeme, nebo jej odmítneme.

Každý z těchto dvou postojů bude mít pro nás samozřejmě naprosto jiné důsledky. Jaké?

Řekněme si nejprve o pozitivních důsledcích, které nám přinese naše otevřenost Světlu.

Světlu se otevřeme tak, že začneme pracovat na tom, aby se naše osobnost stávala stále světlejší, čistší, lepší, spravedlivější, laskavější, lidštější a duchovnější. Takovýmto způsobem a takovýmto úsilím se správně připravíme na příchod Světla, protože se s ním staneme kompatibilní. Světlá snaha naší duše, usilující o světlé hodnoty bytí, tak dokáže navázat stejnorodé spojení se Světlem Páně, přicházejícím shora. Při jeho příchodu to pak bude podobné, jako když se po dlouhých letech sejdou dva dobří přátelé. Bude to setkání, plné radosti a štěstí.

Úplně jiné to však bude při postoji Světlu nepřátelském, odmítavém, nebo lhostejném. Takovým postojem se bude člověk snažit unikat před Světlem a bude ho odmítat přijmout. A to proto, že hodnotové zaměření dotyčného je dlouhodobě nekompatibilní s hodnotovým systémem Světla.

Ale člověku to nic nepomůže, protože Světlo Páně vtrhne násilím do jeho duše, do jeho nitra a do jeho osobnosti. A jeho, od Světla a světlých hodnot odvrácenou osobnost, od základů rozvrátí!

Tento děj bude nesmírně smutný, protože totéž Světlo přinese ctnostnému a o ctnosti usilujícímu člověku do jeho nitra radost a mír, zatímco člověku Světlo a jeho hodnoty odmítajícímu, přinese neštěstí, bolest a rozvrat osobnosti.

K rozvratu osobnosti dojde proto, neboť to duchovně živé, co se v každém z nás nachází, a co mělo být chtěním k dobrému a k čistému naplno rozvinuto, bylo odsunuto stranou a nahrazeno rozumem. Bylo nahrazeno rozvíjením rozumu, rozumovým materialismem a anti duchovním naladěním vůči realitě. Bylo to nahrazeno falešným obrazem světa bez citu, ducha a rozvoje duchovních hodnot.

A právě toto falešné vnímání světa se všemi jeho pseudo hodnotami uctívání materie, peněz, moci a pozemské slávy se zhroutí v hlavách lidí pod tlakem Světla. Zhroutí se jim svět. Zhroutí se jim celé jejich dosavadní vnímání reality.

A když se po zhroucení falešné koncepce světa nenajde v duši člověka alespoň zrnko něčeho světlejšího a ušlechtilejšího, co by se mohlo pod zvýšeným tlakem Světla rozvinout, a na čem by se dalo stavět, když se v tomto směru nenajde uvnitř člověka vůbec nic, bude to znamenat definitivní zhroucení jeho osobnosti.

Síla Světla se koncentruje v blízkosti naší země a připravuje se na rozhodující úder. Na úder, nebo lépe řečeno, na zásadní přeformátování hmotnosti se připravuje také přírodní svět. Také statisíce přírodních bytostí, které ho spravují.

Dokud však nastane tento den, tato minuta a tato vteřina, zůstává stále ještě trochu času na to, abychom svou duši a svou osobnost učinili co nejkompatibilnější s přicházejícím Světlem a jeho hodnotami. Abychom ji učinili co nejčistší, nejlepší, nejspravedlivější, nejlaskavější, nejohleduplnější a nejduchovnější. Čím více se nám to podaří, tím méně bolestně se nás dotkne to, co přichází.

Neboť jen člověk, stojící správně ve stvoření a stojící v souladu s Vůlí Stvořitele, bude při příchodu jeho Světla, a při vniknutí Světla do své duše cítit jásavou radost a burácející štěstí.

Na každém z nás záleží, jaký postoj zaujme k tomu, co přichází. Zda konstruktivní, nebo odmítavý. Zda vycházející vstříc Světlu, nebo snažící se mu unikat urputným zaměřováním pozornosti jen na to staré, co zde bylo dosud.

Nikdo a nic již nemůže zadržet příchod Světla! Světlo se koncentruje v blízkosti země, obklopuje ji a v Bohem Otcem přesně stanovený čas pronikne naplno do materiální a fyzické úrovně.

Přichází Světlo, jako Posel a nositel Boží Vůle! Přichází Světlo a vyžaduje úplné a bezpodmínečné přijetí vznešeného principu čistoty na všech úrovních lidského bytí!

Přichází Světlo, aby učinilo planetu Zemi nositelkou nového člověka. Člověka čistého srdce, čistého citu, čistého svědomí, čisté duše a čisté mysli.

Zanechme to staré a s důvěrou a radostí začněme uskutečňovat svou osobní přeměnu k čistému člověku. Přiznávejme se již svým současným bytím k hodnotám Světla a přicházející Světlo se pak přizná k nám. Bude stát po našem boku, bude nás ochraňovat a podrží nás v těžkých chvílích, kdy se začne hroutit vše, co v sobě nemá žádné, nebo jen velmi slabé spojení se Světlem.

Světlo Boží přichází a přináší štěstí celé zemi. Kéž by se jeho slavný příchod stal šťastným osudem všech lidí.

Ovšem to, nakolik šťastný, nebo nešťastný osud nás čeká, má v rukou každý sám za sebe. Je to jedině v naší moci, protože jedině na nás záleží, jakou míru čistoty a Světla dokážeme vzbudit ve své duši, ve svém srdci, ve své mysli a ve své osobnosti do chvíle, kdy nadejde plnost času.

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.*********/
Návrat nahoru
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
odeslat nové téma   Odpovědět na téma    Obsah fóra Chicago-cz.com -> Volne tema Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Strana 11 z 11

 


Chicago-cz.com forum system
Home | Diskuse o USA